top of page
BATMF2011 - MELING
Rogaland
Tømrerfaget

NB! Disse dokumentene skal kun fylles ut ved faktiske svenneprøver, trenger du kladdeark trykker du her: Last ned

Testskjema.jpg
Alle

Hvordan signere?

Her kan du prøve deg på utfylling og signering.

0.jpg

Egenvurdering

Disse dokumentene fylles ut av lærlingen siste prøvedag, før du begynner å jobbe.

3.jpg
Til prøvenemnden

Prøvenemnd

Tilleggsprotokoll

0.jpg
1. Prøvenemnd

Innkalling til prøve

Prøvenemnden fyller ut avtaledokumentene sammen med lærlingen.

1.jpg
Til bedriften

Forslagsskjema

Dette skjemaet brukes når du skal sende forslag på oppgave til prøvenemnden.

0.jpg
2. Til lærlingen

Prøvedokumenter

Disse dokumentene fylles ut av lærlingen før byggearbeidet starter.

3.jpg
Til prøvenemnden

Prøvenemnd

Vurderingsskjema

bottom of page